Custom Search
Searching...

ข้อห้ามที่ไม่ควรทำหากมีปัญหากับแฟนข้อห้ามที่ไม่ควรทำหากมีปัญหากับแฟน
-อย่าท้าทายความรักด้วยประโยคที่ว่า เราเลิกกันเถอะ
เพราะเมือเวลาที่คุณกับแฟนทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องราวที่ใหญ่โตมากมายขนาดไหนถ้าคุณยังรักแฟนของคุณอยู่จริงๆคุณก็ไม่ควรประชดหรือท้าทายเขาด้วยคำว่าบอกเลิกด้วยความโกธรในขณะนั้นอยู่ เพราะในขณะที่ความโกธรได้ครอบงำคุณและแฟนอยู่อาจจะทำให้เขาตัดสินใจเลิกกับคุณจริงๆขึ้นมาก็ได้ ดังนั้นถ้าไม่อยากต้องเป็นคนเสียใจด้วยคำพูดของตัวเองก็ไม่ควรเอ่ยคำนี้ออกมากหากคุณยังมีความรักให้แฟนอยู่
-เอาเรื่องที่มีปัญหากันไปเล่นให้คนอื่นฟัง
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือพวกเพื่อนสนิทของเขาก็ตามคุณไม่ควรเอาเรื่องที่พวกคุณทั้งสองคนทะเลาะกันไปบรรยายให้คนอื่นฟังเพราะถ้าแฟนคุณรู้เขาจะต้องไม่ชอบอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องของคุณทั้งสองคนจะดึงคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่ออะไรมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลย
-อย่าปาข้าวของทิ้ง
เวลาที่คุณทะเลาะกันก็อย่าไประบายความโกธรกับข้าวของเครื่องใช้เลย เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมีแต่จะสร้างความเสียหายต่อสิ่งของมีค่าของคุณเอง และมันจะยิ่งทำให้แฟนคุณมองว่าคุณเป็นคนที่บ้าทำร้ายข้าวของต่างๆมันไม่ได้ช่วยทำให้เขามองคุณดีขึ้นมาเลยสักนิดเดียว ดังนั้นเวลาที่คุณกับแฟนมีปัญหาอะไรก็ควรคุยกันด้วยเหตุและผลจะดีกว่าเรื่องราวมันจะได้ไม่ใหญ่โตและพวกคุณทั้งสองคนจะได้ไม่ต้องเสียคาวมรู้สึก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น